Fri­as san­no­likt från mord­dom

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

Sa­mir Sabri, som döm­des för kniv­mord på sin styv­mor i Tens­ta 1986, kom­mer san­no­likt att fri­as från al­la miss­tan­kar. Det­ta se­dan den åkla­ga­re som nytt grans­kat fal­let, be­stämt sig för att re­kom­men­de­ra Högs­ta dom­sto­len att be­vil­ja res­ning i må­let.Sa­mir Sabri var 15 år vid tid­punk­ten för styv­mo­derns död. Den av­gö­ran­de be­vis­ning­en var hans eget er­kän­nan­de. Ny be­vis­ning gör det san­no­likt att det in­te var han som ut­för­de mor­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.