Bo­stads­rätts­för­e­ning­en Hus­by nr 1

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

Hus­by nr 1 är en eko­no­misk för­e­ning som till­hör HSB-rö­rel­sen. En med­lemsvald sty­rel­se är an­sva­rig för verk­sam­he­ten.

om­fat­tar 553 lä­gen­he­ter, 2 dag­hem/ lek­sko­lor och 1 par­ke­rings­hus med 340 P-plat­ser samt yt­par­ke­ring med 100 par­ke­rings­plat­ser.

BO­STADS­RÄTTS­FÖR­E­NING­EN

FÖR­E­NING­EN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.