Ljus i Hus­by

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Kom och fi­ra lju­set med Hus­by kul­tur­kvar­ter. Kl 14–15: Tips­run­da på Be­rät­tarmi­ni­s­te­ri­et och mål­ning av glas­lyk­tor på Hus­by bib­li­o­tek. Kl 14.30: Allsång med El Sis­te­ma på Hus­by torg, ut­an­för Hus­by Träff. Kl 15.10: El Sis­te­ma kon­sert. Ut­del­ning av fick­lam­por till al­la barn. Kl 15.30: Vi går till­sam­mans till Hus­by Gård. Kl 15.45: Vi bju­der på ve­ge­ta­ris­ka pi­ro­ger och varm saft i Hus­by konst­hall. Kl 16.00: Filmvisning i konst­hal­len. Kort­fil­mer om Hus­by gjor­da av ungdomar i Hus­by. Kl 16.30: Eldshow med gyck­lar­grup­pen WooHey vid Hus­by Gård. Kl 17.00: Tack och hej! Al­la är väl­kom­na och allt är gra­tis. Lör­da­gen den 12 de­cem­ber kloc­kan 14.00–17.00. Skic­ka gär­na in di­na tips till fri­da.broo­ke@ di­rekt­press.se. Det är gra­tis för för­e­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.