My­sig jul­mark­nad

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Väl­kom­men till El­len Key­sko­lans jul­mark­nad. Julpys­sel för de mins­ta, en fisk­damm ut­ö­ver det van­li­ga, läs­kig spök­tun­nel och cir­kus­fö­re­ställ­ning av och med ele­ver. Kafé med hem­ba­kat eko­lo­giskt fi­ka, go­da mac­kor och sop­pa. För­sälj­ning av hant­verk, hand­gjort jul­go­dis, kran­sar, jul­grup­per och eko­lo­gis­ka grön­sa­ker. Ele­ver och för­äld­rar be­rät­tar gär­na om El­len Key­sko­lan – Wal­dorf­sko­lan i Spånga. Lör­dag och sön­dag kloc­kan 11.00–16.00. Duv­bo­vä­gen 94. Buss 118 el­ler 512 till håll­plats Fristad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.