För­or­ten brin­ner

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Den 10 de­cem­ber bju­der Frys­hu­set Hus­by in till en öp­pen och gra­tis vis­ning av Te­a­ter Frys­hu­sets pjäs För­or­ten Brin­ner med ef­ter­föl­jan­de pa­nel­sam­tal där bland an­nat Stads­dels­nämn­dens ord­fö­ran­de och vice ord­fö­ran­de samt ICA Su­per­mar­ket Hus­by och Po­li­sen del­tar. Al­la bo­en­de, unga, för­e­nings­ak­ti­va, fö­re­ta­ga­re, po­li­ti­ker och tjäns­te­män samt öv­ri­ga in­tres­se­ra­de i och runt om kring Rin­ke­by-Kis­ta är varmt väl­kom­na! Fö­ran­mäl er gär­na till gustav.jo­hans­son@frys­hu­set.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.