Fö­re­läs­ning av Malin Wahl­berg

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

So­li­da­ri­tets­fil­mer­na på Sve­ri­ges te­le­vi­sion 67–75 och sam­ti­da per­spek­tiv, som en del av Eros-ef­fek­ten: Konst, so­li­da­ri­tets­rö­rel­ser och kam­pen för so­ci­al rätt­vi­sa. Plats: Tens­ta konst­hall. Tid: 19.00.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.