MER Sprut­byte

Vi i Kista - - REPORTAGE -

verk­sam­he­ten öpp­na­de 2013 har 1 597 per­so­ner skri­vit in sig.

2014 har 1 399 per­so­ner be­sökt verk­sam­he­ten varav 23,3 pro­cent är kvin­nor.

har 14 921 be­sök gjorts un­der året.

SE­DAN

UN­DER

TILL­SAM­MANS

vi­sar att den van­li­gas­te dro­gen bland de per­so­ner som är in­skriv­na är am­fe­ta­min följt av he­ro­in. Nä­ra hälf­ten av al­la som skrev in sig un­der 2014 upp­ger att den se­nast in­ji­ce­ra­de dro­gen är am­fe­ta­min.

2014 skrevs 634 per­so­ner in som del­ta­ga­re i sprut­ut­by­tes­pro­gram­met.

RE­DO­VIS­NING­EN

UN­DER

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.