Är ditt hem sä­kert?

Vi i Kista - - BOSTAD -

Ta bort bränn­bart ma­te­ri­al Dra ur stick­kon­tak­ten

ra gär­na en ti­mer.

Se till att glöd­lam­por­na har

dar kom­mer i kläm.

som lig­ger i spi­sens ome­del­ba­ra när­het. till kaf­fe­bryg­ga­ren och bröd­ros­ten. Instal­le-

rätt wat­tan­tal och att inga skarvs­lad-

och skru­va åt lö­sa. el­ler an­nat bränn­bart ma­te­ri­al lig­gan­de på ele­le­ment för tork­ning.

Byt ut tra­si­ga väggut­tag/kon­tak­ter Ha inga hand­du­kar

Släck le­van­de ljus när du läm­nar rum­met. Om säk­ring­ar­na of­ta går sön­der – kon­tak­ta en elekt­ri­ker för fel­sök­ning.

till tv:n vid åskvä­der. och luf­tigt. som det går att pla­ce­ra fö­re­mål på? Ta bort duk, ste­a­rin­ljus el­ler an­nat på tv:n som kan or­sa­ka brand.

Dra ur el- och an­tennsladd Se till att tv:n står fritt Har du en äld­re tv

Är köks­fläk­ten ren­gjord? Finns brand­var­na­re och fun­ge­rar den? Finns hand­brand­släc­ka­re i bo­sta­den? Damm­sug bakom kyl­skåp och/el­ler frys­box. Se till att ljus­sta­kar står fritt från gar­di­ner och dy­likt och att de har obränn­ba­ra de­ko­ra­tio­ner.

In­stal­le­ra jord­fels­bry­ta­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.