Kis­ta BMK do­mi­ne­rar igen

Vi i Kista - - SPORT -

Kis­ta BMK fort­sät­ter att över­ty­ga i Svens­ka Bad­min­ton­li­gans högs­ta se­rie. På ons­dags­kväl­len möt­te la­get Spår­vä­gens BMF, hem­ma i Kis­ta Rac­ket Cen­ter. In­för mö­tet ha­de Kis­ta BMK vun­nit samt­li­ga mat­cher för sä­song­en. Och Kis­ta BMK såg till att gö­ra det igen. Åter­i­gen tog la­get full pott och vann kväl­lens samt­li­ga sju mat­cher. Slut­re­sul­ta­tet blev 7-0.

Hit­tills är Kis­ta BMK en­da klub­ben i li­gan som in­te för­lo­rat en po­äng se­dan se­ri­estar­ten. To­ta­la match­po­äng­en lig­ger på im­po­ne­ran­de 24-0, nu när hal­va sä­song­en är spe­lad. I näs­ta match den 8:e de­cem­ber, som är den sista för året, mö­ter de Sko­gås BK bor­ta.

BAD­MIN­TON.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.