Årets störs­ta vinst för Akro­pol

Vi i Kista - - SPORT -

Akro­pols da­mer, i Di­vi­sion 2 Sve­a­land Norra, tog på lör­da­gen sin störs­ta se­ger för året. La­get möt­te KFUM Sundsvall hem­ma i Rin­ke­by Ung­do­mens Hus. Slut­re­sul­ta­tet blev mäk­ti­ga 91-50 till Rin­ke­by­da­mer­na och är den främs­ta se­gern re­sul­tatmäs­sigt den­na sä­song.

La­get lig­ger nu fem­ma och i mit­ten av ta­bel­len, med fy­ra vins­ter och fy­ra för­lus­ter. I näs­ta match ställs de mot ta­bell­fy­ran Ha­ga BG Dolp­hins, bor­ta i Sta­di­um Are­na den 6:e de­cem­ber.

BAS­KET.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.