Vad vi har hört är den re­la­tivt ny­an­länd.

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

på Stock­holms stads mil­jö­för­valt­ning om bä­vern vid Igel­bäc­ken.

An­na Ed­ström,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.