VECKANS NAMN, 16 DE­CEM­BER: AS­SAR

Vi i Kista - - FAMILJ -

As­sar

är ett mans­namn med nor­diskt ur­sprung med be­ty­del­sen ”den som sva­rar”. Fler­ta­let med nam­net As­sar är föd­da på 1930– och 1940-ta­len. An­tal män med nam­net i Sve­ri­ge:

2 362

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.