Rin­ke­by-Kis­ta stads­dels­för­valt­ning

Vi i Kista - - FAMILJ -

Bor­gar­fjordsga­tan 14 Box 7049, 164 07 Kis­ta

08 - 508 010 00 rin­ke­by-kis­ta@stock­holm.se

stock­holm.se

har Kul­tur­sko­lan öp­pet hus i Hus­by, Ed­vard Gri­egs­gång­en 7. Väl­kom­men att träf­fa vå­ra lä­ra­re och pro­va på vå­ra äm­nen!

Ter­mi­nen bör­jar den 18 ja­nu­a­ri. Du kan an­mä­la dig di­rekt till vå­ra kur­ser på kul­tur­sko­lan.stock­holm.se

Stads­del­för­valt­ning­ens fält­grupp, 508 01 089

Med­bor­gar­vär­dar

08-

i Rin­ke­by och

Rin­ke­by: Ibra­him Bou­ra­leh, 070-760 25 02

Hus­by: Mos­sa An­sa­ra, 070-734 01 39

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.