Kon­tak­ter för en trygg jul­helg i Rin­ke­by-Kis­ta

Vi i Kista - - FAMILJ -

Många vux­na gör en in­sats ge­nom att nnas till ute för ungdomar i när­om­rå­det un­der kväl­lar och hel­ger. Någ­ra är an­ställ­da, and­ra stäl­ler upp ef­ter för­må­ga på sin fri­tid. Hus­by-Akal­la, 08-508 01 080

Sa­mir Ah­med, 076- 1201670, Dunya Baik, 076-1201287, och Daniel Ghir­mat­sion, 076-1201275, ar­bets­le­der de grup­per som är ute var­je kväll /natt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.