Öp­pen för­sko­la även i Akal­la

Vi i Kista - - FAMILJ -

Till öpp­na för­sko­lan kan för­äld­rar kom­ma med si­na barn un­der 6 år för att le­ka och träf­fa and­ra barn och för­äld­rar.

Stads­dels­för­valt­ning­en har öpp­na för­sko­lor i Rin­ke­by och Hus­by. Den 18 ja­nu­a­ri star­tar en öp­pen för­sko­la även i Akal­la på Ny­kar­le­by­ga­tan 5, i sam­ma lo­ka­ler som för­sko­lan Trollsko­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.