Sam­råd om Rin­ke­by Al­lé

Vi i Kista - - FAMILJ -

Rin­ke­by Al­lé ska byg­gas om till en stads­ga­ta med nya bo­stä­der, en­tré­er och gång­ba­nor.

Se­nast den 22 ja­nu­a­ri 2016 ska syn­punk­ter läm­nas till stads­bygg­nads­kon­to­ret.

För­sla­gen till nya bo­stä­der vid Rin­ke­by Al­lé ställs bland an­nat ut på Rin­ke­by bib­li­o­tek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.