Byt lek­sa­ker på Kis­ta bib­li­o­tek

Vi i Kista - - FAMILJ -

Ta med lek­sa­ker som du in­te läng­re le­ker med och byt mot ro­li­ga­re. So­ci­a­la fö­re­ta­get Retoy ord­nar lek­saks­byte på Kis­ta bib­li­o­tek lör­dag den 19 de­cem­ber kloc­kan 12-14. Kul för bå­de barn och mil­jön och dess­utom gra­tis. Du kan även le­ka och pyss­la för att lä­ra dig mer om di­na rät­tig­he­ter och mil­jö.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.