Dubb­la ny­års­kon­ser­ter med den mag­ni­fi­ka stads­husor­geln

Vi i Kista - - FAMILJ -

På Ny­års­da­gen den 1 ja­nu­a­ri bjuds det tra­di­tions­en­ligt på or­gel­mu­sik i Blå Hal­len. På grund av det sto­ra publiktryc­ket i fjol blir det i år två kon­ser­ter: kloc­kan 14.00 och kloc­kan 16.00. Årets or­ga­nis­ter är An­na Holm, Kungs­hol­mens kyr­ka, och Andrew Can­ning, Uppsa­la dom­kyr­ka. Det är fri en­tré, men an­ta­let plat­ser är be­grän­sat. Du kan häm­ta bil­jet­ter i Stads­huss­ho­pen från den 28 de­cem­ber fram till en halv­tim­me in­nan konserten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.