Vi in­te ba­ra om res­fria mö­ten och hem­ar­be­te. En­skil­da med­ar­be­ta­re kan gö­ra skill­nad ge­nom att in­te an­vän­da skri­va­ren i onö­dan och stänga av da­torn vid da­gens slut. – Med it un­der­lät­tas da­tain­sam­ling, och oli­ka mät­ning­ar och ana­ly­ser bi­drar till att sta­den

Vi i Kista - - FAMILJ -

stock­holm.se/ kli­mats­mar­ta­s­tock­holm

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.