Ut­ö­kat dubb­däcks­för­bud – för luf­tens skull

Vi i Kista - - FAMILJ -

Luf­ten i in­nersta­den blir bätt­re, bland an­nat tack va­re dubb­däcks­för­bu­det på Horns­ga­tan. Från den 1 ja­nu­a­ri ut­ö­kar vi där­för för­bu­det till Fle­ming­ga­tan och en del av Kungs­ga­tan.

De par­tik­lar som dub­ba­de vin­ter­däck ri­ver upp från as­fal­ten är skad­li­ga. För att kla­ra mil­jökra­ven på lång sikt be­dö­mer vi att an­de­len dubb­däck be­hö­ver mins­ka kraf­tigt. stock­holm.se/vin­ter­dack

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.