Vi bju­der på stort fyr­ver­ke­ri som syns bra från ka­jer­na ut­med Salt­sjön, och även i år är Slus­sen fyr­ver­keri­fritt på ny­års­nat­ten. Om­rå­det som spär­ras av är i an­slut­ning till Slussens tun­nel­ba­nesta­tion, in­klu­si­ve Sö­der­malms torg, ned­re de­len av Ka­ta­ri­na­vä­ge

Vi i Kista - - FAMILJ -

ny­arslus­sen

stock­holm.se/

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.