In­no­va­tions­sti­pen­di­et de­la­des ut in­om sju ka­te­go­ri­er den 7 de­cem­ber: IT & Te­le­kom, Mil­jö­tek­nik, Kul­tu­rel­la & kre­a­ti­va nä­ring­ar, Var­dags­pro­duk­ter, Tjäns­ter, Be­söksnä­ring och Li­fe Sci­ences. Se vil­ka vin­nar­na var, som de­lar på 600 000 kro­nor:

Vi i Kista - - FAMILJ -

sti­pen­di­et. se

in­no­va­tions-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.