Fest på Re­actor

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

och åter­träff för som­mar­job­ba­re. Lör­dag 12 de­cem­ber 17.30–20.00. Ljus i Hus­by är fes­ten som sam­lar bo­en­de och ak­ti­va i al­la åld­rar från Hus­by för att um­gås och fi­ra lju­set nu när mörk­ret tar över vår del av jor­den. Ef­ter eldsho­wen kloc­kan 16.30 vid Hus­by Gård går vi över till Re­actor för en ef­ter­fest med ung­do­mar­na. Vi kom­mer att pra­ta om kom­man­de film­pro­jekt un­der jul­lo­vet och 2016, kol­la på film och äta popcorn. Det blir ock­så en åter­träff för de som­mar­job­ba­re som har job­bat med film un­der de se­nas­te åren. Adress: Ed­vard Gri­egs­gång­en 1.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.