No­bel i Rin­ke­by

Vi i Kista - - KULTUR -

stöds av Rin­ke­by­sko­lan, As­ke­by­sko­lan, Rin­ke­by bib­li­o­tek, No­bel­bib­li­o­te­ket och Stock­holms stads­bib­li­o­tek.

år var del­tog ele­ver från klass 7B och klas­ser­na 7–9G. An­sva­ri­ga lä­ra­re 2015 var Ing­e­la Hen­riks­son och Van­ja Lid­berg.

PRO­JEK­TET

I

från As­ke­by­sko­lan bjöd på ett lu­ci­a­tåg un­der led­ning av Ro­lan­do Po­mo.

ELE­VER

TACK­SAM. Lit­te­ra­tur­pris­ta­ga­ren Svet­la­na Alek­si­je­vitj var tack­sam över det fi­na väl­kom­nan­de hon fick i Rin­ke­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.