För­sök he­la ti­den att upp­nå nå­got stort och vik­tigt, för det är all­tid in­tres­sant att kom­ma vi­da­re.

Vi i Kista - - KULTUR -

LYSS­NAN­DE. POR­TRÄTT. Su­meya Ba­basha­rif ha­de teck­nat ett por­trätt av Svet­la­na Alek­si­je­vitj, vil­ket hon över­läm­na­de in­för al­la ka­me­ror.

FOTO: IDA NIL­SING

Svet­la­na Alek­si­je­vitj lyss­na­de med stor in­tres­se på när ele­ver­na be­rät­ta­de om si­na tan­kar ef­ter att ha läst be­rät­tel­ser ur hen­nes böc­ker ”De sista vitt­ne­na” och ”Zink­poj­kar”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.