MER Svens­ka Bad­min­ton­li­gan

Vi i Kista - - SPORT - Elin.lorn­bo@di­rekt­press.se

GRUND­SPEL:

en gång.

Vid var­je mö­te spe­las 7 mat­cher – en mix­dub­bel, två herrsing­el, två herr­dub­bel, en dam­dub­bel och en dam­sing­el.

Först till tre vun­na set, med 11 po­äng, vin­ner mat­chen.

MAT­CHER:

SET:

Max­po­äng i ett lag­mö­te är 7 po­äng, då har samt­li­ga sju mat­cher vun­nits.

Ef­ter grund­spe­let går de fy­ra bäs­ta la­gen vi­da­re till mel­lan­se­ri­en. Den re­sul­te­rar se­dan i kvar­st­fi­nal, se­mi­fi­nal och slu­ti­gen fi­nal.

PO­ÄNG:

SLUT­SPEL:

re. Samt­li­ga li­ga­spe­la­re har pro­fes­sio­nell trä­nar­ut­bild­ning, där någ­ra ar­be­tar hel­tid med bad­min­ton­trä­ning ut­ö­ver li­ga­spe­let.

gäl­ler chan­ser­na att för­sva­ra gul­det tror bå­de Bo Bjunér och Ce­ci­lia Bjunér att chan­ser­na är go­da. Även om små mar­gi­na­ler kan av-

När det

8 lag är med i grund­spe­let, där al­la möts

gö­ra, vil­ket de fick kän­na på nu i se­nas­te mat­chen mot Sko­gås.

– Vi sat­sar på att gå till fi­nal i år igen och ska gö­ra vad vi kan för det. Om vi når dit, vet vi att bra mot­stån­da­re vän­tar, sä­ger Ce­ci­lia Bjunér.

Elin Lörn­bo

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.