And­ra ra­ka för Tens­ta Bas­ket

Vi i Kista - - SPORT -

Tens­ta Bas­kets her­rar vann i hel­gen sin and­ra ra­ka se­ger i Di­vi­sion 2 söd­ra. Den­na gång var mot­stån­dar­la­get Nor­rort, från Tä­by/Djurs­holm. Mat­chen spe­la­des hem­ma i Tensta­hal­len och var en fin upp­vis­ning av Tensta­her­rar­na. Re­sul­ta­tet slu­ta­de med mäk­ti­ga 70-40 till Tens­ta. La­get lig­ger nu på en fem­te plats i ta­bel­len med tio po­äng.

BAS­KET.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.