Om­or­ga­ni­sa­tion

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

SPÅNGA-TENSTAS

stads­dels­för­valt­ning är in­ne i en om­or­ga­ni­sa­tion och en ny av­del­ning in­rät­tas in­om för­valt­ning­en, av­del­ning­en för stads­dels­ut­veck­ling.

ska ar­be­ta med kul­tur, fri­tid, sam­ver­kan med det ci­vi­la sam­häl­let, de­mo­kra­ti och trygg­het.

AV­DEL­NING­EN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.