Miss­tänkt rån i Hus­by

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

Fy­ra per­so­ner ska ha bli­vit miss­hand­la­de, ho­ta­de och rå­na­de i Hus­by i för­ra vec­kan. En­ligt an­mä­la­ren ska 10 okän­da per­so­ner, mel­lan 13-16, lig­ga bakom då­det.

De fy­ra ska ha bli­vit be­rö­va­de på si­na mo­bil­te­le­fo­ner, plån­böc­ker, trö­jor och jac­kor. Hän­del­sen upp­ges ha ägt rum cir­ka fem mi­nu­ters gång­väg från tun­nel­ba­nan i Hus­by, och ef­ter då­det ska de fy­ra ha sökt sig till Kis­ta cent­rum, där de in­vän­ta­de po­lis.

Po­li­sen har ta­git upp an­mä­lan och haft för­hör med de fy­ra brotts­ut­sat­ta, men in­te hit­tat för­ö­var­na. Hän­del­sen ru­bri­ce­ras som ett grovt rån.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.