MER Ny­hets­by­rån

Vi i Kista - - FAMILJ -

är en gra­tis del­tids­kurs för unga mel­lan 18-26 år från yt­tersta­den. Kur­sen fo­ku­se­rar på dokumentärt och konst­när­ligt be­rät­tan­de med sär­skild tyngd­punkt på ra­dio- och vi­de­o­pro­duk­tion.

som är in­tres­se­rad kan an­sö­ka med en själv­pre­sen­ta­tion till ny­hets­by­ran@tensta­konst­hall.se se­nast 1 feb­ru­a­ri.

drivs av Tens­ta konst­hall i sam­ar­be­te med Konst­fack, JMK och Stre­et­gä­ris med stöd från Arvs­fon­den

NY­HETS­BY­RÅN

DEN

NY­HETS­BY­RÅN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.