Fot­bollstur­ne­ring

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Kill­fo­rums ung­doms­grupp ”Rin­ke­bys fram­tid” ar­ran­ge­rar fot­bollstur­ne­ring med kul­turar­range­mang. Vins­ter: 1:a plats – hem­ligt. 2:a plats – bio­bil­jet­ter. På scen: Hip­hip – Ya­sin, Ah­med K och Jaf­far Byn. Po­e­si – Sa­ka­ri­ua Hir­si med fle­ra. Gå in på even­tets Fa­ce­book­si­da för mer in­for­ma­tion och an­mä­lan. Plats: Ung­do­mens hus. Tid: 26 de­cem­ber kloc­kan 13.00–19.00.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.