Helg fylld av guld

Vi i Kista - - SPORT -

Un­der lu­ci­a­hel­gen var det bad­min­ton som gäll­de för många. Runt om i lan­det spe­la­des fem oli­ka tur­ne­ring­ar, där fle­ra spe­la­re från Kis­ta BMK fanns med – och det med bravur. To­talt tog Kista­spe­lar­na im­po­ne­ran­de hem 10 guld, två sil­ver och sex brons.

Guld­me­dal­jö­rer­na var se­ni­or­spe­lar­na Her­man­sah, Lin­da Mu­ti­a­ri Per­tiwi, Ind­ra Les­ma­na, Ri­chard Kuhl och Ste­fan Lah­ti­nen samt ung­doms­spe­lar­na Eng­la Ax­els­son, John Ha, Andre­as Pul­li­nen, Ka­tie Coh och Ca­rin Flem­ström.

BAD­MIN­TON.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.