Jul­films­fes­ti­val på Rin­ke­by bib­li­o­tek

Vi i Kista - - DET HÄNDER / FAMILJ -

Rin­ke­by bib­li­o­tek och Café Re­spekt an­ord­nar en jul­films­fes­ti­val tis­da­gen den 29 de­cem­ber. Pro­gram: Kloc­kan 11.00– ”Tju­var­nas jul - Troll­kar­lens dot­ter” vi­sas på Rin­ke­by bib­li­o­tek. Kloc­kan 15.00 – ”The Night­ma­re Be­fo­re Christ­mas”. Från 11 år, eng­elskt tal och svensk text. Vi­sas på Rin­ke­by bib­li­o­tek. Kloc­kan 18.30 – ”Grem­lins”. Från 15 år, eng­elskt tal och svensk text. Vi­sas i Rin­ke­by­sa­len, Café Re­spekt. Ing­en fö­ran­mä­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.