Tom­te­sa­ga

Vi i Kista - - DET HÄNDER / FAMILJ -

På jul­lo­vet kan du kom­ma till Rin­ke­by bib­li­o­tek och lyss­na på när Eva Hjelm be­rät­tar en tom­te­sa­ga. För barn från 4 år. Be­grän­sat an­tal plat­ser, så väl­kom­na att bo­ka plats. Tid: 28 de­cem­ber kloc­kan 13.00–14.00. Plats: Ak­ti­vi­tets­rum­met. Bok­ning: På bib­li­o­te­ket el­ler på te­le­fon 08-508 30 602.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.