Skri­var­verk­stad

Vi i Kista - - DET HÄNDER / FAMILJ -

Skri­var­verk­stad med Ara­zo Arif. Dro­pin för dig som vill hand­le­das i ditt skri­van­de och vill läm­na in ett bi­drag till Tens­ta konst­halls Text­pris 2016. Ta med din idé, din på­bör­ja­de text el­ler ditt fär­di­ga verk och bol­la idéer, läs and­ras tex­ter och få hand­fas­ta tips och verk­tyg för att skri­va mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.