I ÅRETS SISTA NUM­MER – LÖS VÅRT STO­RA NYHETSQUIZ

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Mats Hed­ström, chefre­dak­tör

Var med och täv­la i Vi i Kis­ta, Rin­ke­by och Tenstas ny­årsquiz! De tre förs­ta som skic­kar in rätt svar vin­ner äran och två Triss­lot­ter. Glöm in­te att skri­va namn, adress och te­le­fon­num­mer när du skic­kar sva­ren till re­dak­tion@vi­i­kis­ta.se re­dak­tion@vi­i­rin­ke­by.se el­ler re­dak­tion@ vi­i­tens­ta.se. Med öns­kan om en God Jul och Gott Nytt År!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.