Bo­ka På gång. Det värs­ta som kan hän­da är att en mäk­la­re får job­ba gra­tis.

Vi i Kista - - SIDAN 1 -

Bo­ka vår kost­nads­fria tjänst På gång. Då gör vi klart allt prak­tiskt in­för en even­tu­ell för­sälj­ning av din bo­stad, så du snabbt kan kom­ma ut på mark­na­den om det väl blir dags. Vi tar hand om fo­to­gra­fe­ring­en och gör klart an­non­ser samt pro­spekt. Om du vill kan vi ock­så läg­ga ut bo­sta­den som På gång på vår sajt och kol­la av in­tres­set på mark­na­den. Var­för in­te ringa Sve­ri­ges störs­ta mäk­la­re?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.