18-åring häk­tad för mord i Rin­ke­by

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

Strax fö­re jul, den 22 de­cem­ber, häk­ta­des en 18-årig man, hem­ma­hö­ran­de i Sol­len­tu­na, på san­no­li­ka skäl miss­tänkt för mord på en 19-årig Tensta­bo. Mor­det sked­de på De­ger­bygränd i Rin­ke­by, ti­digt på kväl­len ons­da­gen den 16 de­cem­ber.

Den 19-åri­ge man­nen hit­ta­des med stick­sår i brös­tet och var in­te kon­takt­bar när am­bu­lans och po­lis an­län­de till plat­sen, han av­led se­na­re un­der kväl­len på sjuk­hus.

Vitt­nen ska ha sett fle­ra per­so­ner springa från plat­sen, och tre da­gar se­na­re fri­hets­be­rö­va­des den miss­tänk­te 18-åring­en, den 4 ja­nu­a­ri sked­de om­häkt­nings­för­hand­ling­ar i Sol­na tings­rätt.

18-åring­en är in­te straf­fad se­dan ti­di­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.