VECKANS NAMN, 11 JA­NU­A­RI: JANNIKE

Vi i Kista - - FAMILJ -

Jannike

el­ler Jan­nic­ke upp­lev­de en viss po­pu­la­ri­tets­våg un­der 1980-ta­let, och be­ty­der un­der­bar och at­tra­he­ran­de kvin­na, då det lik­nan­de nam­net Jan­ni­ka kom med i al­ma­nac­kan, men den­na har nu eb­bat ut och nam­net är nu på väg ned­för på topp­lis­tan. An­tal kvin­nor med nam­net i Sve­ri­ge:

617

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.