Da­ga Wen­ner­ström – Mi­na vän­ner är märk­li­ga

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Till al­la som käm­par för sitt jag och sin iden­ti­tet och de som in­te är rik­tigt säk­ra på att de finns.

Var in­te rädd för en­sam­het, det är då du hit­tar din fan­ta­si. Ingen­ting är värt att skäm­mas för och kom ihåg att det all­tid finns en väg åt ett an­nat håll. Vi­sas på Hus­by Konst­hall 9 ja­nu­a­ri och 7 feb­ru­a­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.