Läx­hjälp på Rin­ke­by bib­li­o­tek

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Be­hö­ver du hjälp med läx­or­na? Kom till oss på läx­hjäl­pen på Rin­ke­by bib­li­o­tek så hjäl­per vi dig! Vi ger hjälp i al­la äm­nen på låg, mel­lan, hög­sta­di­et och gym­na­si­et. Vi hjäl­per även vux­na. Ons­dag 13 ja­nu­a­ri 17.00–18.45, Rin­ke­by bib­li­o­tek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.