För­va­let – filmvisning och sam­tal

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

För­va­ret (2015) är en do­ku­men­tär in­i­från Mi­gra­tions­ver­kets låsta för­var. Tors­da­gen 14 ja­nu­a­ri kloc­kan 18.00–20.00, Kis­ta bib­li­o­tek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.