Fe­mi­nis­ten i mig är glad för att det dis­ku­te­ras. Sur­tan­ten i mig är lack för att det in­te har gjorts ti­di­ga­re!

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

Mia Päär­ni (S), ord­fö­ran­de i Rin­ke­by-Kistas stads­dels­nämnd, kom­men­te­rar en tid­nings­ar­ti­kel

om att sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er är en del av unga stock­hol­ma­res var­dag,

NYA TAG.

@mi­a­paar­ni

Så kal­lad brainstor­ming på re­dak­tio­nen ef­ter helg­fi­ran­det. #vi­i­sol­na

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.