Nytt fa­mil­je­hus i Rin­ke­by

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

Den 8 feb­ru­a­ri in­vigs det nya Fa­mil­je­hu­set i Rin­ke­by i ny­re­no­ve­ra­de lo­ka­ler. Fa­mil­je­hu­set lig­ger i Rin­ke­by fol­kets hus och verk­sam­he­ten rik­tar sig till al­la för­äld­rar som bor i Rin­ke­by- Kis­ta.

På Fa­mil­je­hu­set kan för­äld­rar träf­fa and­ra för­äld­rar och pra­ta om så­dant som rör de­ras barn och sig själ­va som för­äl­der.

För­äld­rar kan pra­ta en­skilt med en för­äld­raråd­gi­va­re el­ler del­ta i en för­äl­dragrupp. För för­äld­rar med barn un­der sex år finns öpp­na för­sko­lan för lek och ge­men­skap.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.