Rått­pro­blem i Akal­la

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

Bo­stads­rätts­för­e­ning­en Por­ka­la i Akal­la upp­ma­nar si­na med­lem­mar att in­te läg­ga ut bröd­smu­lor till fåg­lar. ” Vi har ett stort pro­blem med råt­tor, och de fin­ner ma­ten in­nan fåg­lar­na gör det. Om ni vill ma­ta fåg­lar och in­te ska­de­djur så fö­re­slår vi fröpå­sar som får hänga från bal­kon­gräc­ke el­ler föns­ter (och in­te på bot­ten­vå­ning­en) då ska­de­djur har svårt att nå dit me­dan små­fåg­lar med lätt­het kan ta för sig”, skri­ver de på sin hem­si­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.