18-åring än­nu miss­tänkt

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

Mis­stan­kar­na kvar­står mot den 18-åring som strax fö­re jul häk­ta­des för mord på en 19-åring från Tens­ta. Mor­det äg­de rum i Rin­ke­by den 16 de­cem­ber för­ra året, där 19-åring­en höggs ihjäl.

Sol­na tings­rätt har sagt ja till åkla­ga­rens yr­kan­de om att häkt­ning­en ska fort­sät­ta och Tings­rät­ten be­slu­ta­de sam­ti­digt att in­häm­ta en rätts­psy­ki­a­trisk undersökning om man­nen, som ne­kar till brott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.