MER Öp­pet hus

Vi i Kista - - FAMILJ -

På lör­dag den 16 ja­nu­a­ri är det Öp­pet hus på Kul­tur­sko­lan där man får chan­sen att träf­fa oss pe­da­go­ger och pro­va på fle­ra oli­ka äm­nen. ”Syf­tet är att spri­da or­det om kul­tur­sko­lan, det är många som in­te vet vad det är el­ler in­te kän­ner till det men som fak­tiskt vill pro­va”, sä­ger Ca­ro­li­na Lars­son.

Ed­vard

PLATS: HUS­BY,

Gri­egs­gång­en 7.

TENS­TA BLÅ HU­SET,

Tens­ta plan 8.

SOL­HEMS­SKO­LAN,

Sörgårdsvägen 40.

13–16.

TID: ÅL­DERS­GRUPP: PRIS:

Gra­tis.

6–22 år

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.