VECKANS NAMN, 21 JA­NU­A­RI: AG­NES

Vi i Kista - - FAMILJ -

Ag­nes

är ett kvin­no­namn av gre­kiskt ur­sprung, som an­vänts i Sve­ri­ge se­dan 1200-ta­let. Det kom­mer från gre­kis­kans ag­nós med be­ty­del­sen ”ren” el­ler ”kysk”. Pla­ce­ring på namn­top­pen 2014: An­tal kvin­nor med nam­net i Sve­ri­ge:

4.

21 201.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.