Läs­grupp på svens­ka

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Tis­dag den 12 ja­nu­a­ri star­ta­de vi en läs­grupp för dig som vill för­bätt­ra din svens­ka. Vi lä­ser lätt­läs­ta böc­ker och tid­ning­ar. Vi lä­ser tex­ter­na ge­men­samt, övar på ut­tal och dis­ku­te­rar se­dan tex­ter­na. Vi träf­fas i språk­stu­di­on. Ing­en för­an­mä­lan. Drop-in. Max an­tal del­ta­ga­re är 10 per­so­ner. Tis­da­gar kloc­kan 15.30–16.30 i ja­nu­a­ri, feb­ru­a­ri och mars. Plats: Kis­ta bib­li­o­tek. Skic­ka gär­na in di­na tips till fri­da.broo­ke@ di­rekt­press.se. Det är gra­tis för för­e­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.