Läxhjälp på Kis­ta bib­li­o­tek med Kis­ta Ga­laxy

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Be­hö­ver du hjälp med ma­te­ma­ti­ken el­ler gram­ma­ti­ken? Kom till bib­li­o­te­ket och få hjälp av Kis­ta Ga­laxy med läx­or­na! Var­je mån­dag kloc­kan 18.00–20.00 på Kis­ta bib­li­o­tek. Med­lem­mar i fot­bolls­klub­ben Kis­ta Ga­laxy kom­mer till bib­li­o­te­ket på mån­da­gar­na un­der hös­ten och hjäl­per dig med läx­or­na. Det är gra­tis och ing­en för­an­mä­lan krävs. Det är ba­ra att kom­ma till bib­li­o­te­ket. Väl­kom­men - vi ses! Tid: 18.00–20.00. Plats: Kis­ta bib­li­o­tek. Har du svårt att kom­ma på mån­da­gar? På tors­da­gar finns frivilliga från Rö­da Kor­set på plats och hål­ler i läx­hjäl­pen. Tid tors­da­gar: 17.00–19.00.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.